Buôn lậu da sống gia tăng đang ảnh hưởng tới Kenya - Vật tư da giày Vân Hà

Hiệp hội thuộc da Kenya cho biết, nạn buôn lậu da sống và da sang Trung Quốc khiến chi phí của chính phủ tại Cộng đồng Đông Phi (EAC) mất khoảng 30 triệu USD thuế mỗi năm.


Giám đốc điều hành Cơ quan phát triển da Kenya, Dr Issack Noor cho rằng, chính phủ Kenya tăng thuế xuất khẩu từ 40% lên 80% nhằm khuyến khích gia tăng giá trị nội địa. Điều này đã thúc đẩy tình trạng buôn lậu gia tăng, tuy nhiên ảnh hưởng đến doanh thu  thuế.
Kenya coi ngành công nghiệp da là trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế trong 5 năm tới. Ngành công nghiệp tạo 50.000 việc làm mới trong lĩnh vực này và tăng kim ngạch xuất khẩu thêm 500 triệu USD vào năm 2022. Ngành cũng muốn tăng trưởng sản lượng giày trong nước lên 20 triệu đôi và tạo ra 5.000 tiểu thủ công nghiệp mới.

Tags: ,

Bình luận